SPS

Sekcja Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

O nas

Sekcja Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego działa od 2002 roku. Jest stowarzyszeniem zrzeszających psychologów pracujących w sporcie jak i  sympatyków psychologii sportu.

Powstanie Sekcji było uzasadnione potrzebą dbania o jak najwyższe standardy zawodowe jak i etyczne psychologów sportu.

W ramach Sekcji podejmowane są działania mające na celu podwyższanie kwalifikacji jej członków, nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z profesjonalnymi organizacjami zrzeszającymi psychologów sportu w kraju i za granicą. Sekcja Psychologii Sportu jest między innymi członkiem Fepsac (European Federation of Sport Psychology). Współpracuje także z placówkami naukowymi takimi jak Instytut Sportu oraz stowarzyszeniami sportowymi między innymi z Polskim Komitetem Olimpijskim. Od 2008 roku PKOL nadaje psychologom sportu nominację na Psychologa Olimpijskiego.

Dodatkowo celem Sekcji jest reprezentowanie oraz ochrona interesów jej członków oraz dbanie o obiektywny obraz psychologów sportu w oczach opinii publicznej.

Członkowie Sekcji również prężnie działają promując psychologię sportu wśród sportowców, trenerów, działaczy sportowych czy rodziców dzieci uprawiających sport. Organizując konferencje, warsztaty, szkolenia. Pisząc artykuły do czasopism w kraju jak i zagranicą.

Obecnie Sekcja
liczy ponad
80 członków

W 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychologiczne powołało Komisję Certyfikatów. Jednym z głównych zadań Komisji, jest przeprowadzanie egzaminu, w efekcie którego, po zatwierdzeniu przez  Zarządu Głównego PTP egzaminowany otrzymuję Certyfikat Psychologa Sportu; klasy II, klasy I jak i klasy mistrzowskiej (superwizora).

Zarząd Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

przewodniczący Marcin Krawczyński
wiceprzewodniczący Jan Blecharz
sekretarz Dorota Pietrzyk-Matusik
członkowie zarządu Dagmara Budnik-Przybylska, Joanna Madey, Marcin Kochanowski, Aleksandra Zienowicz-Wielebska

Komisja Rewizyjna

Hanna Cygan
Anna Ussorowska
Jacek Przybylski

Dowiedz się jeszcze więcej!

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!