Nowy Zarząd Sekcji Psychologii Sportu PTP

Dnia 27.05.2022 w Gdańsku odbyło się walne zebranie Sekcji, podczas którego został wybrany nowy zarząd. Chcieliśmy przedstawić nowy skład:
Przewodniczący – Marcin Krawczyński
Wice przewodniczący – Jan Blecharz
Sekretarz – Dorota Pietrzyk-Matusik
Pozostali członkowie zarządu –
Dagmara Budnik-Przybylska
Marcin Kochanowski
Joanna Madey
Aleksandra Zienowicz-Wielebska